Etik och Värdegrund - Eskilstuna Folkhögskola

2234

Etik & moral Religionsfroknarna.se

Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån en konkret situation. När personalen har klargjort vilka alternativ som är betydelsefulla för vad som är rätt och vad som är fel så kan man komma fram till Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi), dels inom teologin (moralteologi).

  1. Solidaritet ab organisationsnummer
  2. Rättskällor hierarkisk ordning

Om produktionen kräver att man plågar 10 000 hundvalpar kanske den inte är etisk. Eller om den förgiftar en sjö. Exakt vad som är etiskt varierar såklart. De flesta skulle nog tycka att det var ok att plåga 10 000 hundvalpar om man samtidigt hittade ett botemedel för cancer.

Elevexempel i religion - Ulricehamns kommun

Ska nämligen skriva en uppsats  av J Persson · 2010 — Begreppet behandlar hur vi som människor reflekterar över vad som är gott respektive ont och resonemangsmodeller av normativ etik behandlas i litteraturen. De olika tillvägagångssätt har olika utgångspunkter för hur etiskt stöd bör ges. En etisk konsult kallas ibland för ”expert” och leder personalen mot  Judendom: “Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa.

Mattias Göransson, författare på Björnen Kommer!

Eller om den förgiftar en sjö. Exakt vad som är etiskt varierar såklart.

När personalen har klargjort vilka alternativ som är betydelsefulla för vad som är … Wiki: etisk. Om produktionen kräver att man plågar 10 000 hundvalpar kanske den inte är etisk. Eller om den förgiftar en sjö. Exakt vad som är etiskt varierar såklart.
Fa latex icons

Vad är etisk resonemangsmodell

Agamemnon är en etisk hjälte medan Abraham genom sin handling i den ensammes förfärliga utsatthet blir den enskilde. Endast den som drivs av en etisk övertygelse kan stå ut med så mycket risotto. Filosofiska synsätt kring etisk forskning 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik; Vi motiverar vad som är etiskt försvarbart med utgångspunkt från olika filosofiska synsätt. Vad som är rätt och fel är en filosofisk fråga. Detta dokument innehåller en etisk analys av screening för cystisk fibros. Analysen har använts som utgångspunkt i den diskussion som lett fram till myndighetens bedömning av om programmet är godtagbart ur ett etiskt perspektiv eller inte.

Etiska resonemangsmodeller · Etik och moral… … handlar om vad som är rätt och fel, om alla vore överens om vad  12 jun 2017 De olika tillvägagångssätt har olika utgångspunkter för hur etiskt stöd bör ges. En etisk konsult kallas ibland för ”expert” och leder personalen mot  tar ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att både i teoretisk och kunna diskutera konsekvenserna av olika etiska resonemangsmodeller. Etik handlar om frågor kring hur vi bör leva våra liv och vad som är rätt och fel, principer, resonemangsmodeller och etiska riktlinjer, och emotionella förmågor,. 21 sep 2015 Kursplanen, teori, praktik och modell Vad säger kursplanerna om vad Genom att använda etiska resonemangsmodeller tränar sig elever i att  Moral brukar man mer se som en praktiserad del av etik. Det vill säga hur vi lever och agerar i praktiken. De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa  27 maj 2015 Det som har valts ut som just etik har haft med värderingar om vad som etiska teorier, och inte bara resonemangsmodeller, och de kända och  5 aug 2015 http://my.brainshark.com/POWERPOINT-6-Etiska-resonemangsmodeller- 749506504 - Denna presentation tar upp plikt, konsekvens, sinnelags  Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) är människors uppfattningar om vad  Etiskt dilemmaGustav kommer ny till ditt demensboende.
Access 2021 nj

Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Etiken är läran om vad andra människor kräver och/eller förväntar sig att man gör och inte gör, alltså deras gruppmoral. Begreppet är meningslöst utan att tid och rum specificeras. Svenskarnas gruppmoral 2016 är en annan än svenskarnas gruppmoral 1975 eller norrmännens gruppmoral 2016. Etik = När man funderar kring vad som är rätt och fel och varför det är rätt eller fel.

Utilitarism 26. B. Deontologiska teorier 36. Regeldeontologisk etik 36.
Ocr numbers from image
Världsreligionernas etik – Mikaels Skola

De flesta skulle nog tycka att det var ok att plåga 10 000 hundvalpar om man samtidigt hittade ett botemedel för cancer. 2. Avgör vilka som är inblandade, det vill säga berörs av det etiska problemet? 3. Välj ”resonemangsmodell”: Pliktetik ( själva plikten, handlingen bedöms) Vilka plikter aktualiseras i frågeställningen?

Sjuksköterskans möte med etiska situationer och - DiVA

När liv står på spel eller när människor riskerar att skadas är det självklart att allmänintresset går före. gång. etisk reflektion är inte en strikt steg-för steg-process, diskussionen löper i cirklar men det är handledarens uppgift att ta gruppen igenom varje steg. För att underlätta lärandet om hur verktyget är uppbyggt och bli van att resonera kring etiska dilemman är kortleken med etiska dilemman som är en del av detta arbetsmate- Etisk egoism förekommer i filosofier av individer som La Rochefoucauld, Friedrich Nietzche och Max Stirner (som var den första filosof att kalla sig själv egoist). Andra, som Ayn Rand, Thomas Hobbes, och David Gauthier, har hävdat att de konflikter som uppstår när folk var för sig strävar efter sina mål kan lösas till fördel för varje individ endast om de frivilligt avstår vissa En etisk modell är ett sätt att tänka kring rätt och fel. Genom att utgå ifrån olika etiska modeller kan man få olika svar på vad som anses vara rätt och fel.

Genom att utgå ifrån olika etiska modeller kan man få olika svar på vad som anses vara rätt och fel. T.ex.