Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

122

Nytt arbetsdokument beskriver partnerskapsprincipen - North

4.5 Europeiska kommissionens arbetsdokument A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence.. 56 4.6 Propositionen Nytt regelverk om upphandling.. 57 5 Statistik baserad på annonser.. 59 5.1 Uppgifter från annonsering ska utgöra underlag för statement of work translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. kommissionens arbetsdokument .

  1. Lagenhetens beteckning
  2. Lastbil längd europa
  3. Pensioners helpline number
  4. Ensamstående mamma blogg insemination

Kommissionens arbetsdokument med information om de 54 åtgärder som angavs i handlingsplanen. Kommissionens arbetsdokument om hållbara produkter i en cirkulär ekonomi. Kommissionens arbetsdokument med en analys av de frivilliga åtagandena enligt bilaga III till plaststrategin. Eurostat press release on progress in the monitoring framework KOMMISSIONEN Bryssel den 30.9.2020 SWD(2020) 326 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR 2020 års rapport om rättsstatsprincipen Landskapitel om situationen i fråga om rättsstatsprincipen i Sverige Följedokument till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH Parallellt med kemikaliestrategin publicerar EU-kommissionen även ett åttonde miljöhandlingsprogram och flera arbetsdokument bland annat en översyn över dagens lagstiftning som reglerar hormonstörande ämnen, en sammanställning över kunskapsläge, riskbedömningsmetodik och nuvarande regler kring kombinationseffekter samt ett faktaunderlag kring högfluorerade ämnen (PFAS) och bakgrunden till de åtgärder som föreslås i strategin. Kommissionens arbetsdokument; Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2016-01-25, kl 15:27.

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS

57 5 Statistik baserad på annonser.. 59 5.1 Uppgifter från annonsering ska utgöra underlag för statement of work translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services.

Handlingar från Europeiska kommissionen - Eduskunta

Den sökande hänvisar också till kommissionens arbetsdokument av den 20 december 2017 med titeln Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations (4) som beskriver de särskilda marknadsförhållandena i det berörda landet och i synnerhet snedvridningarna av marknaden inom sektorerna för keramiska material, elektronik och Contextual translation of "arbetsdokument" from Swedish into Hungarian. Examples translated by humans: munkairatok, munkadokumentum, munkadokumentumok. Contextual translation of "arbetsdokument" from Swedish into Finnish. Examples translated by humans: työllisyys, työasiakirja, tyÖasiakirja, tydasiakirjat, sec(2006)1165. För att förtydliga sammanhanget kring vitboken bör följande två arbetsdokument från kommissionen beaktas: a) kommissionens arbetsdokument om skadeståndstalan vid överträdelser av EG:s antitrustlagstiftning (EC antitrust damages actions – SWP), som mer ingående förklarar övervägandena bakom vitboken och ger en kortfattad genomgång av befintlig gemenskapsrätt på området, och b Sverige har inte gjort några framsteg här, och det skulle kräva ett väl avvägt genomförande som minimerar för osäkerhet på bostadsmarknaden” står det i ett arbetsdokument från EU-kommissionen som publicerats i samband med deras arbete med Landrapporten för Sverige 2015.

Medlemsländernas representanter och inbjudna experter och intressebevakare yttrar sig om förslaget i samrådsforumet (consultation forum). EN EN .
Deklarera senast 2021

Kommissionens arbetsdokument

Det finns starka skäl till att EU valt att helt förbjuda imidakloprid och inte valt att undanta sockerbetsodling. Kommissionen lade den 24 november 2009 fram ett arbetsdokument om framtidsstrategin, EU 2020, KOM (2009) 647 slutlig. I arbetsdokumentet ansåg kommissionen bl.a. att vägen ut ur krisen också bör bli vägen in i en ny hållbar marknadsekonomi präglad av socialt ansvar – en intelligentare, mer miljövänlig ekonomi där välståndet bygger på innovation och Kommissionens arbetsdokument - Följedokument till meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet ”Att underlätta rörligheten för lokomotiv i gemenskapen” Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Rådet har nu offentliggjort ännu ett arbetsdokument med förslag till ändringar av Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (daterat den 16 december 2013).

År: 2021, 2020  24 apr 2014 EU-Kommissionen har redan 2010 antagit ett beslut angående standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land  9 dec 2017 I Kommissionens arbetsdokument från den 13 november år 2007 diskuterades genomförbarheten av EU-lagstiftning på området för skydd  8 apr 2014 I november 2013 släppte EU-kommissionen och Eurostat sin andra Kommissionens arbetsdokument (EU, 2013) delar in de 32 IPSAS i tre  26 aug 2015 EU-kommissionens index för flyttskatt, fastighetsskatt och ränteavdrag visar att Källa: SVT Nyheter och EU-kommissionens arbetsdokument  Det kommissionen föreslår är ”en interinstitutionell proklamation” av pelaren, som den SWD(2017) 201 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar En  29 sep 2020 EU-kommissionen beskriver svaren som "mestadels neutrala". Jaha. Siffrorna återfinns i Kommissionens arbetsdokument på s. 27-28  Administrativa kommissionen (AK), formellt administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen (tidigare administrativa kommissionen  Dessutom ska Migrationsverket inför kommissionen lägga fram årliga program för de två fonderna, innan fondmedlen slutligen når Sverige. Trots att  Hvornår og hvordan Folketinget er blevet orienteret herom, og om oplysningerne har været korrekte og fyldestgørende. Kommissionen skal foretage retlige  Bilagor (arbetsdokument från kommissionens avdelningar SEC(2004)1027) ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONEN Kompletterande dokument till.
The nightingale and the rose

57 5 Statistik baserad på annonser.. 59 5.1 Uppgifter från annonsering ska utgöra underlag för statement of work translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. kommissionens arbetsdokument . Strategisk exportkontroll: säkerhet och konkurrenskraft i en föränderlig världsammanfattas result. atet av den breda offentliga konsultation som genomförts.

Den oberoende undersökningen Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union[7] genomfördes 2003 på kommissionens uppdrag. 10 jun 2020 I ett nyligen publicerat arbetsdokument om europeiska digitala (EDIH) inom programmet Digitala Europa presenterar EU-kommissionen ett  De tekniska principerna för COMMPS-förfarandet beskrevs i kommissionens arbetsdokument M0498WD1 och i forskningsrapporten (Ref. 98/788/3040/DEB/ E1)  16 okt 2020 Parallellt med kemikaliestrategin publicerar EU-kommissionen även ett åttonde miljöhandlingsprogram och flera arbetsdokument bland annat  9 dec 2020 Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och EU-kommissionens arbetsdokument med information om  kommissionens förslag innehåller kopplingar till regionala innovationssystem. Därmed Kommissionens arbetsdokument visar betydelsen av att ta med DIH i  Kommissionen har lagt fram idéer i sitt meddelande och i sitt arbetsdokument för dessa skulle kunna tas med i kommissionens arbetsdokument om alkohol,  I detta meddelande, som antas tillsammans med en rekommendation[7] och kommer att åtföljas av arbetsdokument från kommissionen[8], presenteras därför   Det finns också stora variationer mellan länder 3Kommissionens arbetsdokument ”Identifiera Europas återhämtningsbehov”, Europeiska kommissionen, Bryssel,  Bryssel den 26.2.2020. SWD(2020) 525 final. ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Landsrapport Finland 2020.
Violett vosNytt arbetsdokument beskriver partnerskapsprincipen - North

Det kommissionen föreslår är ”en interinstitutionell proklamation” av pelaren, som den vill att ministerrådet och Europaparlamentet ansluter sig till. 201 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar En europeisk pelare för sociala rättigheter, Idag presenterade EU-kommissionen ett första, allmänt hållet papper om sin nya Digitial Services Act. Detta nya regelverk kommer att bli mycket omfattande. EUobserver sammanfattar: »The European Commission unveiled on Wednesday the EU’s vision for digital policies, focusing on data and artificial intelligence governance. The commission wants to establish new binding requirements for the EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten för industriell verksamhet. Direktivet omfattar bindande krav kopplade till bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, för olika processteg. Under åren 2020–2023 ska utsläppsdirektivet revideras, som en del av Den europeiska gröna given.

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2009 SEK(2009) 411 slutlig C7-0236/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella Kommissionen upprättar ett arbetsdokument (working document) som bygger på förstudien. Arbetsdokumentet innehåller ett första förslag till det centrala innehållet i förordningen. Medlemsländernas representanter och inbjudna experter och intressebevakare yttrar sig om förslaget i samrådsforumet (consultation forum). ”Kommissionens arbetsdokument – Tredje lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen” EurLex-2 The working documents may include checklists of points for assessment. Kommissionens fem insatsområden I handlingsplanen fastställs fem s.k.

det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar. Denna korta rapport består av en översikt över de viktigaste händelserna i EU på de handelspolitiska skyddsåtgärdernas område under 2015, och liksom tidigare år kompletteras den med ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar med detaljerade bilagor. KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2017 COM(2017) 713 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, 6 Se kommissionens arbetsdokument: Sverige har inte gjort några framsteg här, och det skulle kräva ett väl avvägt genomförande som minimerar för osäkerhet på bostadsmarknaden” står det i ett arbetsdokument från EU-kommissionen som publicerats i samband med deras arbete med Landrapporten för Sverige 2015. Contextual translation of "arbetsdokument" from Swedish into Hungarian. Examples translated by humans: munkairatok, munkadokumentum, munkadokumentumok. 12 Kommissionens grönbok (2009) s.