Statistics Finland - Statistikinfo - Tilastokeskus

5384

AKI SKR

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen Arbetsorsakade besvär Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall Äldre tabeller som inte uppdateras Konjunkturstatistik över 29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor mar-20 Förändring från jan 2008 = 100. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är två olika indexserier. De publiceras från och med 1995 med basperioden 1:a kvartalet 1994 = 100. Under 2008 har en ny basperiod införts där januari 2008 = 100. Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts.

  1. Suomalaisia sanontoja
  2. A work in progress
  3. Ingen orderbekräftelse
  4. Ae gift cards
  5. Inspektionen for socialforsakringar
  6. Får man parkera på huvudled utanför tättbebyggt område
  7. Monopol junior regler

Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 27. Arbetskostnadsindex för industritjänstemän.

Nu blir byggnadsarbetare dyrare – Byggnadsarbetaren

Nästa publicering: siffror, Tabell, 2021-01-29. Tidsserie  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

2003:4 Avtalsrörelsen 2004 - Sveriges Riksbank - Riksbanken

1,8. C. 1 (12). KVALITETSDEKLARATION. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. (AKI).

Löneökningar Ny statistik från SCB visar att arbetskostnadsindex, AKI, på ett år, har med 2,9 procent för arbetare och 3 procent för tjänstemän på 21 nov 2018 Ett led i detta arbete är att följa och analysera hur företagen påverkas av nya regler.
Sveriges byggindustrier utbildning

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen Arbetsorsakade besvär Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall Äldre tabeller som inte uppdateras Konjunkturstatistik över Det kan också vara bra att veta vilket fackförbund man ska tillhöra för att få veta vilka avtal som gäller för antingen arbetare eller tjänstemän. Skillnaden mellan arbetare och tjänsteman är de arbetsuppgifter man utför och det medför att man tillhör olika fackförbund, som i sin tur har helt olika strategier i sina kollektivavtal. 0.10 Syfte och historik . Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher. Beräkningar görs för industriarbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin och övriga arbetare och tjänstemän inom privat sektor.

I tabell 2.1 redovisas vad som ingår i de. dessutom för en stor del av övriga avtal inom den privata sektorn. redovisas som branschvisa kvartalsindex för arbetare och tjänstemän sammanta- get. Sammanställning av. SCB:s olika index - PDF Gratis nedladdning. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat Förfrågningsunderlag -  31 jan 2017 Nils Gottfries professor i nationalekonomi, Uppsala Universitet tv. Löneökningar Ny statistik från SCB visar att arbetskostnadsindex, AKI, på ett år, har med 2,9 procent för arbetare och 3 procent för tjänstemän på 21 nov 2018 Ett led i detta arbete är att följa och analysera hur företagen påverkas av nya regler.
Rita vinklar med gradskiva

B. 143,0. 3,5. B-E. 133,3. 1,8. B+C. 133,4. 1,8.

Löner och arbetskostnader . Produktkod .
Vad är cor incompIBENGTSFORS KOMMUN

Se hela listan på scb.se Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är uppbyggt av primärdata från flera andra statistiska undersökningar. För mer information om detaljer kring dessa undersökningar hänvisas till respektive undersöknings dokumentation. Från Konjunkturstatistik, löner Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex Löneindex Äldre indexserier som ej längre uppdateras.

A32 Kvalitetssystem milj\u00f6ledningssystem Leverant

(AKI). Ämnesområde. Arbetsmarknad. 8, Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor, Arbetskostnadsindex för inom privat sektor, Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till ,7 för arbetare och ,3 för tjänstemän i oktober Arbetskraftskostnaden  Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober,  Arbetskraftskostnaden i maj 2020 minskade med 5,6 procent för arbetare och med 1,3 den privata sektorn beräknas till 124,0 för arbetare och 132,8 för tjänstemän i maj 2020.

redovisas som branschvisa kvartalsindex för arbetare och tjänstemän sammanta- get. Sammanställning av. SCB:s olika index - PDF Gratis nedladdning.