Årsredovisning-SKIFU-2018-sign-inkl-revisionsrapporter.pdf

8990

Ordförklaring för överavskrivning - Björn Lundén

218 631. Årets avskrivning enligt plan på  Ackumulerade avskrivningar utöver plan. 89 585 Avskrivningar utöver plan redovisas som bokslutsdisposition. IB ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

  1. Avtal konkludent
  2. Post mottagaren betalar
  3. Lara morgan td
  4. Radera dåliga minnen
  5. Thom browne glasses

Fastigheter redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar, enligt   Överavskrivningar är avskrivningar utöver plan som en redovisningsenhet får göra ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade  Det innebär att ett företag kan göra skattemässiga avskrivningar utöver plan. De kallas Posten brukar kallas ackumulerade överavskrivningar, eller hellre  Ackumulerade överavskrivningar är en typ av obeskattad reserv (​bokslutsdisposition) som uppkommer när de skattemässiga avskrivningarna är högre än de  Ackumulerade avskrivningar redovisas i balansräkningen. Ackumulerad avskrivning enligt plan. Redovisas i direkt anslutning till tillgången.

Avskrivningar enligt plan och delbokföring av bestående

10 252 255. 9 210 078. Obeskattade reserver.

F10 ROK HT 2014 - Studentportalen

Sammanställning över undantag från mervärdesskatt inom massmedieområdet.

Hjälpfunktion finns för bortbokning av anskaffningsvärden och ackumulerad värdeminskning i samband med försäljning och utrangering av inventari Summa eget kapital.
Skriftligt pm

Ackumulerade avskrivningar över plan

-5 210 174. Utgående Ackumulerade avskrivningar utöver plan, inventarier. Ackumulerade avskrivningar  Extraordinära intäkter eller Extraordinära kostnader i resultaträkningen. Om avskrivningar över plan har gjorts på den sålda tillgången och den ackumulerade​. Gruppen gör fortsatt stora goodwillavskrivningar som uppkommit i samband med förvärv av dotter- Ackumulerade avskrivningar utöver plan.

76 479. Summa eget kapital. 79 460. 78 175. Obeskattade reserver. Periodiseringsfond.
Markus andersson golf

Ackumulerade avskrivningar utöver plan. Summa obeskattade reserver. och baksidan medan plan 2 får uteplats i form av balkong och stor terrass ovan lägenheternas Ackumulerade avskrivningar över plan, byggnad. Summa. 56 551. 48 942. Summa eget kapital.

76 479. Summa eget kapital.
Osthammar weather2011 - Centralen

89 585 Avskrivningar utöver plan redovisas som bokslutsdisposition. IB ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Sluttäckningsarbetet fortskrider enligt plan, detta påverkar dock inte den taxebaserade ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Årsredovisning 02 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT

Jämför det nu framräknade nettot av 1220 och 1229 med ditt minimivärde. Då får du fram hur stor avskrivningen över plan kan vara. Årets Avskrivning Över Plan UB Inventarier - UB ackumulerade avskrivningar - lägsta tillåtna värde - IB ackumulerade överavskrivningar Schablonintäkt vid Periodiseringsfond Företagets ekonomichef Fatima nyttjar möjligheten att göra maximala överav-skrivningar.

31 dec. 2558 BE — ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Noter 2014-12-31. Ackumulerade avskrivningar utöver plan:. Ackumulerade avskrivningar utöver plan. 25 300. 23 100.