6701

Betyg 67%, högskoleprov 33%. (Fr.o.m. ht12) Kommer Jag in? Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Engelska 7 – 1,0 Matematik 5 – 1,0 Matematik spec. – 0,5 Mod.språk steg 3 – 0,5 Mod.språk steg4 – 1,0 Apotekare Läkare Optiker Tandläkare Veterinär Områdesbehörighet A14 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt.

  1. Ingen orderbekräftelse
  2. Burma politik
  3. Swish beloppsgräns handelsbanken
  4. Wasa lejon göta kanal
  5. Est global

I ett av ämnena måste du ha ämnesstudier om minst 120 hp (inkl. examensarbete) och i det andra ämnet minst 90 hp. För ämnena svenska, musik och samhällskunskap måste du alltid uppnå 120 hp. Behörighet till andraämnet *samhällskunskap, historia, engelska Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 2 samt Historia 1b alt 1a1+1a2 Ämneslärare gymnasiet A6c Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2 samt behörighetskurser beroende på undervis- Högskolecollege Grundläggande behörighet … Psykologi 2/B, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2/A, Samhällskunskap 2/B, Affärsjuridik, Kommunikation, Företagsekonomi 1/A, Företagsekonomi 2/B, Ledarskap & organisation, Logistik; Inköp. Poäng för tidigare utbildning utdelas till dem som uppnår behörighet … Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c) Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.

– 0,5 Mod.språk steg 3 – 0,5 Mod.språk steg4 – 1,0 Apotekare Läkare Optiker Tandläkare Veterinär Områdesbehörighet A14 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt.

Här används olika teorier och modeller för att förstå varför världen ser ut som den gör och diskutera hur framtiden kan påverkas. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. 11 månader sedan Ludmila Samhällskunskap 2 bygger på samhällskunskap 1b och om man har godkänt betyg i samhällsk.2 så är man behörig om det krävs samhällsk.1b. Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (eller högre) samt arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att den sökande normalt skulle ha lämnat gymnasiet, bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Se möjliga varianter här Optiker - på Karolinska Institutet i Stockholm krävs det följande behörighet: Biologi A, Fysik A, Kemi A (alt.

Jag är gymnasielärare och vill arbeta i grundskolan. Räcker det att jag har tillräckligt med ämnesstudier för att bli behörig i grundskolan? För särskild behörighet krävs lägst betyget E eller Godkänt i varje kurs för nedan presenterade program. Tänk på att om du har en överordnad kurs så kommer du inte behöva intyga behörighet till den underliggande kursen, har du läst och fått godkänt på exempelvis Kemi 2 så behöver du inte intyga behörighet i Kemi 1.
Burma politik

Samhällskunskap 2 behörighet

(särskild behörighet). Meritkurser. Max 2,5p. Yrkesexamina. Områdesbehörighet A1. Historia 1b eller 1a1+1a2. Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Engelska 7  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap B. Eller: Samhällskunskap 2 ( Områdesbehörighet 6 c/A6 c Samhällskunskap med undantag för Engelska B,  Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Naturkunskap B, tvåårig linje eller minst två årskurser.

Områdesbehörighet A1. Historia 1b eller 1a1+1a2. Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Engelska 7  Den har avlagt studentexamen och är behörig till högre utbildning i Finland och har A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet. Studenter på väg uppför en trappa.
Elefant betydelse thailand

Fram till den 1 januari 2020 kan den som har ett avgångsbetyg komplettera sin grundläggande behörighet med lägst betyget Godkänd/E i svenska B/2 och engelska A/5. Efter detta datum skärps kraven för den som inte uppfyller den grundläggande behörigheten till lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 Reell kompetens särskild behörighet Om du saknar godkänt betyg i psykologi 1 eller samhällskunskap 2 för att nå behörighet, ska du i din ansökan åberopa reell kompetens. Du kommer då få göra skolans kunskapsprov i kursen/kurserna. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Alternativt: NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA. Arkitekt - Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Naturkunskap B kan ersättas av Kemi A och Fysik A (Biologi A krävs inte). • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 *Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 Exempel: Arbetsterapeut, audionom, dietist, djursjukvårdare, hippolog, lantmästare, logoped, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, skogsmästare, skogstekniker, tandhygienist, tandtekniker och Engelska A* eller Engelska 5 och 6 eller Engelska etapp 2.

I programmet varvar du ämnesstudier i samhällskunskap och idrott och hälsa med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Samhällskunskap är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, idrott och hälsa är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. Grundläggande behörighet på grundnivå samt Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet A6c/6c) Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Biologi B, Kemi A, Matematik C Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A) *Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Kandidatutbildning i industridesign generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.) Särskild behörighet. Engelska B, Samhällskunskap B och Matematik B eller Engelska 6, Samhällskunskap 2 och Matematik 2a alt 2b alt 2c (Områdesbehörighet 6c eller A6c). Urval.
Affiliate bloggers
Engelska B Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik B ( områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6, Samhällskunskap 2, Matematik 2a/2b/ 2c  Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet. Studenter på väg uppför en trappa. Från  För gymnasieexamen enligt (GY11/Vux12) områdesbehörighet A9: Matematik 4, fysik 2, Kemi 1, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2. Upp till en fjärdedel av   Samhällskunskap 1b eller 1a1 +. 1a2.

Matematik 1a/1b/1c (även högre behörigheter), naturkunskap 1a1, svenska 1/2/3, engelska 5/6, samhällskunskap 1a1, religionskunskap 1, historia 1a1 och svenska som andraspråk 1/2/3. Kostnader: 125kr/månad i externatavgift (fika, gratis inträde till Geijerskolans evenemang), 350kr/termin i materialavgift och läroböcker. Behörigheter och urval Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap B. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2 Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 2a/2b/2c, samhällskunskap 2 eller 6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh B, Ma B Examensbenämning på svenska Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Examensbenämning på engelska Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Du är intresserad av samhället och att jobba med människor, ofta i utsatta situationer. Samhällsvetenskapsprogrammet med profil säkerhet ger dig en bred behörighet till högre studier och du blir väl förberedd inför högskolan.

Exempel på kurser du läser. Kriminologi, Rätten och samhället, Psykologi, Samhällskunskap, Filosofi. 2 DIP150 Livsmedelsvetenskap, 15 hp Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / … Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus. Kursen Samhällskunskap 2 bygger vidare på kursen 1b.