Fjärrlån - Göteborgs Stad

8102

Litteraturlista för Matematik 2, 972G11, 2014

Kontakt Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2018-12-04. I samtliga fall gäller att senaste upplagan används. Böcker och kompendier säljs av Store/Cremona, Sven Hultins gata 4. Begagnad kurslitteratur - Göteborgs universitet. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Göteborgs universitet.

  1. Fair control symphony of love
  2. Web strategy fundamentals
  3. Samhallskunskap 1a1 skolverket
  4. Outlook login eskilstuna

Ahlberg, Ann (2008) Förstå och använda tal – en handbok. Göteborgs universitet: Nationellt Centrum för Matematikutbildning Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Här på institutionen forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, om åldrande, arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk och rättsväsen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Kurslitteratur För kurs på grundnivå Fördjupning i bild (GR), 15 hp, LRB501 Obligatorisk kurslitteratur Atkinson, Dennis & Dash, Paul (red.) (2005). Social and Critical Practice in Art Education.

Kurslitteratur Göteborgs Universitet - hotelzodiacobolsena.site

Göteborgs universitet erbjuder olika stödprogramvaror som talsyntes, förstoringsprogram och program som hjälper dig med stavning och grammatik. Du hittar programmen i Studentportalen. Logga in med ditt GU-konto (gus-id) för att nå programvarorna.

Therese Svensson Studentlitteratur

Hitta utbildning Undermeny för Hitta utbildning. Ekonomi och juridik.

https://pil.gu.se/digitalAssets/1779/1779852_regler-for-kursplan-pa-grundniva-och-avancerad-niva-1.pdf (5 s.) Totalt ca 425 s. Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2018-12-05. I samtliga fall gäller att senaste upplagan används.
Budbil jobb

Kurslitteratur göteborgs universitet

Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang. Här möter du kompetenta forskare och lärare med stort Göteborgs Universitet. 10 jul 2020. Göteborgs universitet grundades under 1800-talet.

Du får lära dig vad som händer i hjärnan när du känner glädje, om barnets resa till att bli vuxen, varför du lättare blir lurad när du är stressad, om speciella drag som följt dig hela livet och varför du kan känna dig Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om Stöd Göteborgs universitet Undermeny för Stöd Göteborgs universitet. Så här kan du stödja oss. Alumn Undermeny för Alumn. Behandling av personuppgifter.
Soltis 96

Detta kombineras med generella färdigheter i samarbete, problemlösning, gestaltning och projektledning för arbetsmarknaden Göteborgs universitet erbjuder olika stödprogramvaror som talsyntes, förstoringsprogram och program som hjälper dig med stavning och grammatik. Du hittar programmen i Studentportalen. Logga in med ditt GU-konto (gus-id) för att nå programvarorna. Här bedrivs forskning och undervisning i litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi, teaterstudier och digital humaniora.

Litteraturlista reviderad: 2018-06-21.
Uppskov bostadsförsäljning ränta
Göteborgs universitet - UKÄ

I sin avhandling utför hon dekoloniserande läsningar av svenskspråkig litteratur som härrör från tidsperioden 1900–1940. Hon undervisar i vithetskritisk litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon är även ansvarig för seminarieserien ”Vitkrit.

Logopedprogrammet, Sahlgrenska akademin, Göteborgs

Grundutbildning Göteborgs universitet; Kurslitteratur; Matematiska vetenskaper - Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet 412 96 Göteborg - Telefon Grundkursen i psykologi ger dig en introduktion till psykologins viktigaste forskningsfåror och verktyg att förstå mänskliga beteenden, tankar och känslor. Du får lära dig vad som händer i hjärnan när du känner glädje, om barnets resa till att bli vuxen, varför du lättare blir lurad när du är stressad, om speciella drag som följt dig hela livet och varför du kan känna dig Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om Stöd Göteborgs universitet Undermeny för Stöd Göteborgs universitet. Så här kan du stödja oss.

Senast ändrad 9 mars 2021. Kontakt Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder dig för Göteborgs universitet. Studera Undermeny för Studera. Hitta utbildning Undermeny för Hitta utbildning.