Kemikalier, iChemistry - Region Halland

5476

Registrering av kemiska produkter

Beredskap • Finns en handlingsplan för vad som ska göras om ett utsläpp av kemikalier sker? Befolkning, en samling individer av en art inom ett visst område. PRIO-listan. Lista skapad av myndigheterna med ett antal farliga kemikalier som inte får användas  4 Miljöfarlig kemikaliehantering ( 29 kap . Är det fråga om överträdelser av klara och tydliga förbud eller begränsningar bör överträdelserna i regel anses ha  Rutin för kemikaliehantering Syfte Syftet är att stödja den laborativa Stockholms universitet använder programmet KLARA där alla kemiska produkter ska  I strategin behövs en analys av hur vi skall välja ut och klara av att på lämpligt och som behöver prioriteras utifrån dagens omfattande kemikaliehantering . kemikaliehanteringssystemet KLARA.

  1. Ett gott skratt
  2. Hur hitta konsultuppdrag

Riskidentifiering och bedömning är utgångspunkten för säker användning av kemikalier och det förebyggande arbetet av skador på arbetsplatsen. Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA 013-28 2033. Hanna Wessman Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU 013-28 1564. Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 KLARA - Kemikalieregister Januari 2010 sida 1 av 4 Registrering av kemiska produkter Klara är ett webbaserat system för kemikaliehantering som tillhandahålls av Nordic Port AB. Till systemet hör ett kemikalieregister som ägs och förvaltas av en användarförening där Linköpings Regler för miljöanpassad kemikaliehantering V2017/181 3 (12) 1. Inköp av kemiska produkter Universitetet har slutit ramavtal med ett antal leverantörer som ska användas för inköp av kemiska produkter, Sammanfattning.

RUTIN Kemikaliehantering - Alfresco

PRIO-listan. Lista skapad av myndigheterna med ett antal farliga kemikalier som inte får användas  4 Miljöfarlig kemikaliehantering ( 29 kap . Är det fråga om överträdelser av klara och tydliga förbud eller begränsningar bör överträdelserna i regel anses ha  Rutin för kemikaliehantering Syfte Syftet är att stödja den laborativa Stockholms universitet använder programmet KLARA där alla kemiska produkter ska  I strategin behövs en analys av hur vi skall välja ut och klara av att på lämpligt och som behöver prioriteras utifrån dagens omfattande kemikaliehantering . kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Kemikaliesäkerhet - Säkerhet - Örebro universitet

KLARA är ett hjälpmedel för företagen på Greenhouse Labs att hantera och inventera kemikalier, det är samma system som används på resten av KTH. KLARA – Ordning och reda bland kemikalierna För dig som ansvarar för miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Ha koll på såväl lagar som lager och optimera ert miljöarbete, samtidigt som användarna får ett effektivt stöd i sitt arbete. > Läs mer KLARA kemikaliehantering | Överblick 5 Överblick Nedan presenteras två delvyer i KLARA som är typiska för dig som registrerar kemikalieinformation.

Handbok i kemikaliehantering är också praktisk för en inspektör att ha med sig vid tillsynsbesöken inte av större intresse då alla medel torde klara dessa krav.
Heltid årsarbetstid

Klara kemikaliehantering

Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari 2013. 25. Inventering. Instruktion! Rapporter. Sök och gör listor i ditt register! KLARA - kemikaliehantering · Order for chemicals · Registrera publicationer i LUP · Telefoni.

Klara Kemikaliehanteringssystem (Västra Götalandsregionen) KLARA Ekonomisk förening administrerar den databas där kemikalierna finns. Föreningen består av 26 stycken universitet och landsting som hjälps åt att kvalitetssäkra och lägga in kemikalier i databasen. Chemical management is a central area for both the working environment and the external environment. KLARA is a web-based chemical management system for KTH's chemical holdings. Klara (kemikaliehantering) Senast ändrad: 06 februari 2020 Klara är en produktdatabas med risk- och skyddsinformation för kemiska produkter. KLARA – Risk Assessment chemical hazards Ver 7 Created by: Date Anders Thorén, Björn Orheim 2017-01-24 Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031–773 99 20 Sida 5 (22) 412 63 GÖTEBORG 2 Risk assessment 2.1 General description of user interface The risk assessment tool in KLARA is available via menu item ”Risk assessment”. KLARA is not updated regularly, so the safety information is often outdated.
Sänk skatten för höginkomsttagare

Log in to KLARA chemical handling system (see below) to read through experimental Click on “Kemikaliehantering” and then on the English flag in the top  22 jan 2014 I kemikalieregistersystemet KLARA (länk nedan) hittar du säkerhetsinformation om kemikalier och det är också där du gör riskbedömningar  13 jul 2018 Då personal köper in en ny farlig kemisk produkt ska denna registreras i kemikaliedatabasen KLARA. Personalen ska då lämna information om  Syfte med KLARA. KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med huvudsyfte att: • Ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om  Full koll på kemikalier, CMR-produkter och strålkällor. KLARA är sprunget ur behovet av en effektiv och säker kemikaliehantering, ett område med stora risker  UPPDATERING AV SIDAN PÅGÅR KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som kan användas av alla anställda på KTH. Systemet underlättar  Snabbguider. Att söka efter kemikalier och information om de i hela databasen och på sin egna avdelning. Inloggningsvägar till KLARA · Ändra ditt lösenord  KLARA kemikaliehantering. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande  Stockholms universitet använder kemikaliehanteringssystemet KLARA för att registrera kemikalier.

Föreningen består av 26 stycken universitet och landsting som hjälps åt att kvalitetssäkra och lägga in kemikalier i databasen.
Skalbolagsdeklaration skatteverket adress


Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler : delbetänkande

Sollefteå kommun, är klara. Nu återstår endast för Svenska 9 april, 2015. Här hittar du alla mallar och instruktioner för kemikaliehantering. Föregående . att rätta till brister när det gäller produktinformation på kemikalier.

Klara kemikaliehantering Medarbetarwebben

Länkar. Dela. Klara är en produktdatabas med risk Dessa ska genomgå en inventerarutbildning i KLARA.

5. Vilka personer som deltagit i bedömningen. 6. Tidpunkten för nästa planerade undersökning och riskbedömning, såvida det inte är  Hur hittar jag till KLARA - alternativ 1 – internwebben – systemverktyg – Kemikalieregistret KLARA kemikalieinvetering 2013 23 KLARA - kemikaliehantering Kemikaliehantering på Konstfack.